تاریخچه

شرکت بین المللی آذین تجارت آرمان (بازرگانی) در تاریخ 1389/11/12 به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره 396450 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید.

اهم فعالیت های شرکت آذین تجارت آرمان:

خرید سنگ آهن از اروپای شرقی

مشارکت در واردات بنزین از آسیای میانه

واردات کنجاله، سویا، ذرت، گندم و دانه های روغنی از اروپای شرقی و آمریکای جنوبی

واردات چسپ حرارتی از آلمان

واردات گوشت از آمریکای لاتین